i3tex

10-ÅRSFIRANDE I VISBY

När i3tex firade 10 år fick Gustavo uppdraget att skapa ett event för de anställda.

Uppdrag. I och med sitt 10-årsfirande ville i3tex förmedla vikten i att samtliga kontor i Sverige får möjlighet att träffa varandra. För att inte tappa en allt för stor del av sina konsulters arbetstid behövde de genomföra större delen av sitt arrangemang under helgen. Därav gav de oss på Gustavo utmaningen att skapa en eftertraktad och populär tillställning, som skulle locka fler medarbetare till att delta. Syftet med firandet var att skapa en gemensam nämnare som lyfter konferensen till en ny nivå och, som på ett roligt och användbart sätt, skapar förståelse för företagets visioner och kommande mål.

Genomförande. Vi satte ihop ett koncept som blev en resa till Visby, från fredag till söndag. Under helgen genomfördes en filmaktivitet framtagen utav en av våra leverantörer, varpå deltagarna delades upp i olika filmteam där samtliga team fick uppdraget att spela in varsin reklamfilm. Senare på kvällen anordnades en middag i sann Oscarsgala-anda där gruppernas respektive film spelades upp och priser för bland annat kategorierna ”bästa manus” och ”bästa kvinnliga huvudroll” presenterades.

Genomförande. Vi satte ihop ett koncept som blev en resa till Visby, från fredag till söndag. Under helgen genomfördes en filmaktivitet framtagen utav en av våra leverantörer, varpå deltagarna delades upp i olika filmteam där samtliga team fick uppdraget att spela in varsin reklamfilm. Senare på kvällen anordnades en middag i sann Oscarsgala-anda där gruppernas respektive film spelades upp och priser för bland annat kategorierna ”bästa manus” och ”bästa kvinnliga huvudroll” presenterades.

Resultat. 10-årsfirandet i Visby blev en trevlig och pampig tillställning som uppskattades av Sveriges alla kontor. Arrangemanget bjöd på en rolig aktivitet som kunde användas som underhållning på kvällens galamiddag, och som även idag används i olika sammanhang. i3tex använder sina reklamfilmer som både internt och externt marknadsföringsmaterial. Många av de anställda konsulterna fick även möjligheten att berätta om sin tid på företaget under evenemanget. Deras utvecklingsresor gav också en stor motivation, glädje och stolthet gentemot sin arbetsplats.

<<<