Nestlé

RIKSKONFERENS I TRANÅS

Livsmedelsföretaget Nestlé Sverige AB tar hjälp av Gustavo för att anordna sina årliga rikskonferenser. Vid detta tillfälle genomfördes konferensen i Tranås.

Uppdrag. Nestlé anordnar två rikskonferenser varje år, som både kan genomföras i Sverige såväl som utomlands. Det senaste arrangemanget tog plats i Tranås i augusti 2019, en central destination som underlättade resvägen för de anställda runt om i Sverige. Gustavo fick i uppdrag att sätta ihop ett koncept där Nestlé Professional och övriga anställda från Nestlé Sverige AB, skulle få möjlighet att hålla sina konferenser samtidigt på samma anläggning, för att på så sätt ta nytta av varandra och integrera mer!

Genomförande. Mötena anordnades under fyra dagar. Under denna konferens fick samtliga avdelningar möjlighet att träffas. Nya produkter presenterades, uppdateringar och utvärderingar diskuterades liksom framtidens mål och visioner. Tranåsvistelsen erbjöd också teambuildingövningar och trevliga middagar med prisutdelningar för bra prestationer!

Genomförande. Mötena anordnades under fyra dagar. Under denna konferens fick samtliga avdelningar möjlighet att träffas. Nya produkter presenterades, uppdateringar och utvärderingar diskuterades liksom framtidens mål och visioner. Tranåsvistelsen erbjöd också teambuildingövningar och trevliga middagar med prisutdelningar för bra prestationer!

Resultat. Möjligheten att få träffa samtliga medarbetare var mycket positiv och den trevliga tillställningen ökade samhörigheten och gemenskapen. Det blev en perfekt mötesplats för att diskutera nya möjligheter till förbättring av arbetssätt inom Nestlé samt dess produktutveckling.

<<<