STR

REGIONMÖTEN

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund kontaktade Gustavo för att få hjälp att anordna deras årliga regionmöten.

Uppdrag. STR har tidigare haft sina regionmöten två gånger per år, ett höst- och ett vintermöte som var uppdelade i ett norr- och ett södermöte. Utmaningen för oss på Gustavo var att ta fram ett nytt koncept för att öka antalet deltagare på mötena samt forma ett mer meningsfullt innehåll för mötena.

Genomförande. För att få fler att delta på regionmötena bröts 2018 års möten ned från två regioner till sju, med syftet att skapa en mer lokal känsla. Mötesinnehållet gjordes mer anpassat för Sveriges Trafikutbildare än tidigare år, detta för att deltagarna skulle kunna få ut ett mervärde av att komma till mötena. Det nya konceptet behandlade lokala frågor, praktisk information och nyheter, samt välkomnade föreläsare som riktade sig mot både trafikskolan och individen. Under föreläsningarna fick deltagarna också möjlighet att diskutera i grupper. Samtliga regionmöten avslutades var och en med en mycket uppskattad middag och fest på kvällen.

Genomförande. För att få fler att delta på regionmötena bröts 2018 års möten ned från två regioner till sju, med syftet att skapa en mer lokal känsla. Mötesinnehållet gjordes mer anpassat för Sveriges Trafikutbildare än tidigare år, detta för att deltagarna skulle kunna få ut ett mervärde av att komma till mötena. Det nya konceptet behandlade lokala frågor, praktisk information och nyheter, samt välkomnade föreläsare som riktade sig mot både trafikskolan och individen. Under föreläsningarna fick deltagarna också möjlighet att diskutera i grupper. Samtliga regionmöten avslutades var och en med en mycket uppskattad middag och fest på kvällen.

Resultat. Antalet mötesdeltagare ökade från 500 till 800, jämfört med tidigare år. Den mer lokala känslan och de nedkortade avstånden till mötena möjliggjorde att fler medlemmar kunde följa med. Gustavos framtagna koncept skapade en ökad känsla för medlemmarna att regionmötena var viktiga för deras arbete och utveckling. Det nya sättet att arbeta med mötena har bidragit till ett fortsatt samarbete mellan STR och Gustavo.

<<<